/> Decorative background image
Ketterä projekti/johtaminen

Ketterä projektijohtaminen

  • Agile
  • MaaS
  • MVP
  • Management
  • Tech Lead

Ohjelmistoprojektin johtaminen palveluna

Palvelu sopii niin uusille yrityksille, jotka haluavat minimoida riskinsä ensimmäisten projektiensa kanssa, kuin isommillekin yrityksille, jotka tarvitsevat lisää resursseja tai haluavat keskittyä esimerkiksi liiketoimintansa kehittämiseen.

Ammattitaitoinen johtaminen takaa onnistuneet projektit. Huolellisesti suunnitelluissa ja johdetuissa projekteissa lopputuloksena syntyvä tuote tai palvelu on laadukas ja työ pysyy sekä budjetissa että aikataulussa. Verticsin kokeneet projektipäälliköt auttavat ohjelmistoprojektien läpiviennissä ja takaavat projektille annettujen tavoitteiden täyttymisen.

Laadukas johto parantaa lopputulosta

Varsinkin laajamittaisten ohjelmistoprojektien läpivienti vaatii osaavaa johtamista. Vertics tarjoaa projektijohtoon tai tech leadin tehtävään liittyvää tukea joko yksinään tai osana laajamittaisempaa yhteistyötä.

Ketterä kehitys projektijohtamisen ytimessä

Me Verticsillä uskomme ketterään kehitykseen. Ketterän kehityksen keskeisimpänä ideana on tuotteen tai palvelun kehitys sekä se, että testaus on jatkuvaa. Kehitysprosessi tavallaan iteroi itseään.

MVP-mallin (Minimum Viable Product) mukaisesti tuote tai palvelu lanseerataan käyttöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin tuotetta tai palvelua koskevaa palautetta voidaan kerätä suoraan käyttäjiltä. Käyttäjäpalautteen perusteella tuotetta osataan kehittää oikeaan suuntaan. Samalla seuraavien kehitysjaksojen sisältöjen priorisointi helpottuu.

Vesiputousmallissa koko projekti suunnitellaan heti alusta loppuun saakka

Ketterän kehityksen vastakohta on niin sanottu vesiputousmalli. Siinä koko tuote tai palvelu suunnitellaan etukäteen pienintä yksityiskohtaa myöten, jonka jälkeen suunnitelma toteutetaan sellaisenaan.

Projekti ikään kuin virtaa vain yhteen suuntaan, eikä suunnitelmaan voida tehdä enää isoja muutoksia sen jälkeen kun alkuperäinen suunnitelma on kerran hyväksytty.

MVP-mallilla toteutetun ketterän kehityksen ja vesiputousmallin eroja voi miettiä vaikkapa auton muodossa. MVP-mallissa tuotetaan ensimmäiseksi täysin välttämättömistä osista, kuten neljästä pyörästä, ratista ja moottorista, muodostuva tuote. Sen jälkeen lisäominaisuuksia tuodaan mukaan käyttäjien palautteen pohjalta.

Vesiputousmallilla toteutetussa autossa autoon suunnitellaan heti aluksi pienetkin yksityiskohdat ja lisäominaisuudet, kuten ilmastointi ja CD-soitin.

Ketterä kehitys vastaan vesiputousmalli

Vesiputousmallin toteuttamisesta tekee hankalan se tosiasia, että kaikkia tuotteeseen tai palveluun liittyviä yksityiskohtia on lähes mahdotonta ennustaa. Siksi pienten lisäominaisuuksien suunnittelu alussa on hankalaa.

Tästä syystä vesiputousmallilla toteutettujen projektien suunnitteluvaiheeseen kuluu usein tuhottoman kauan aikaa. Projektia ei päästä aloittamaan, eikä aikaisista kehitysvaiheista saada tarpeellista palautetta.

Lisäksi, mikäli kävisikin niin, että koko auton idea olisi kehno eikä sille riittäisi kysyntää, menee CD-soittimen kaltaisiin lisäominaisuuksiin käytetty suunnitteluaika hukkaan.

Ketterässä kehityksessä asiakkaalta saatu tieto ja palaute voidaan hyödyntää ohjelmistokehityksen aikana hyvin nopeasti ja tehokkaasti verrattuna vesiputousmalliin.

Mikäli palautetta pyydetään käyttäjiltä vasta tuotteen tai palvelun lopullisella valmistumishetkellä, voi ongelmien korjaaminen muuttua hyvin haastavaksi ja kalliiksi verrattuna siihen, että vikoihin oltaisiin puututtu ketterän kehityksen keinoin jo aiemmassa kehitysvaiheessa.

Vertics hyödyntää projekteissaan ketterää kehitystä vesiputousmallin sijaan sen joustavuuden ja todennäköisesti paremman lopputuloksen takia.

Projektinjohto palveluna sopii eri kokoisille toimijoille

Autamme mielellämme sekä pieniä että suurempia yrityksiä ohjelmistoprojektien toteuttamisessa.

Projektien johtamiseen tarjottava tuki vähentää projektiin liittyviä riskejä ja vapauttaa yrityksen käsipareja muihin tehtäviin. Näin ohjelmistoprojektien johto palveluna sopii loistavasti esimerkiksi niihin tilanteisiin, kun yrityksen työntekijöiden halutaan keskittyvän liiketoiminnan kehittämiseen ohjelmistoprojektin seurannan sijaan. Riskien minimoimiseksi ohjelmistoprojektin johto voi olla fiksumpaa delegoida kokeneille tekijöille, kuin hallinnoida itse.

Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä joko puhelimitse, sivun alakulmassa näkyvän chatin kautta tai alla näkyvän yhteydenottolomakkeen kautta, jos haluat sparrata lisää.

Ota yhteyttä.Me vastaamme heti.

Tai ota suoraan yhteyttä meihin
Tai lähetä viesti lomakkeella