/> Decorative background image
Ohjelmisto/kehitys

Ohjelmistokehitys

  • Software
  • Development
  • Web
  • Mobile
  • JavaScript

Teknologiat joita käytämme ohjelmistokehitykseen

Oikean teknologian valitseminen ohjelmistoprojektin alussa on tärkeää, sillä se asettaa teknillisiä vaatimuksia ja rajoituksia projektille. Ohjelmointikieliä on lukemattoimia erilaisia, joilla voidaan toteuttaa erityyppisiä ohjelmistoja. Teknologian valitseminen riippuu laajalti projektin tavoitteesta ja käyttökohteista.

Tyypillisesti käytämme ohjelmistoissamme modernia Javascript-pohjaista teknologiaa, kuten React, React Native ja Node.js. Ne takaavat ohjelmiston tehokkaan toiminnan ja helpon jatkokehityksen.

Meiltä löytyy myös laajaa osaamista muihin teknologioihin, ja käytettävät teknologiat päätetään tapauskohtaisesti projektin suunnitteluvaiheessa. Uusimpia testaamiamme teknologioita on Googlen kehittämä Flutter, jolla pystytään luomaan samalla kertaa iOS- ja Android-yhteensopiva sovellus, ilman erillisten koodien tarvetta. Mobiilikehityksestä löytyy tarkempaa tietoa esimerkiksi mobiilikehitys-sivultamme.

Ohjelmistokehityksen hinta riippuu paljon projektista

Ohjelmistokehityksen kokonaishintaan vaikuttavat esimerkiksi tekijöiden kokemus, käytetty teknologia ja projektin laajuus. Jokainen projekti on erilainen. Projektit saattavat myös kestää useita kuukausia. Siksi on turhaa koittaa pitää kiinni kiinteästä hinnasta varsinkin, jos asiakas haluaa kesken kehityksen lisätä uusia ominaisuuksia tai karsia vanhoja. Yleisimmin epäonnistuvat projektit ovat juuri jähmeitä, arvioitu pieleen tai ominaisuuksiltaan riittämättömät.

Ketterä kehitys luo ohjelmistotalon ja asiakkaan yhteistyöhön joustavuutta. Me kehitämme projektimme ketterästi eli sprintti kerrallaan, priorisoiden käyttökokemukselle tärkeimmät ominaisuudet muiden edelle. Lopputuloksena on sovellus joka voidaan saattaa kohdeyleisölle mahdollisimman nopeasti testattavaksi.

Yhteen kehityssprinttiin kuluu yleensä useampi henkilötyöpäivä, joista meillä laskutetaan alk. 632€/HTP tai 79€ tunnilta + alvi. MVP:tä varten (minimum viable product) kannattaa varata kehitysbudjettiin karkeasti arvioituna noin 30 000€ eli noin 50 HTP:n edestä valuuttaa. Jos mielessä on isompi projekti, niin tietysti enemmän. Jos sovelluksesta on aluillaan enemmänkin kuin pelkkä ajatus, niin myyntimme voi jeesata rahoituksen tai sijoittajien etsimisessä.

Lisää ohjelmistokehityksen hinnoittelusta löytyy blogistamme: Mitä ohjelmistokehitys maksaa?

Onko sinulla tai yritykselläsi suunnitteilla ohjelmistoprojekti? Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä hello@vertics.co tai jätä yhteystiedot alta sparrausta varten. Me autamme mielellämme kehityksen suunnittelussa, toteuttamisessa sekä jalkautuksessa, tarpeenne mukaan!

Yhteistyö ohjelmistokehityksen eri vaiheissa

Meille on tärkeää toimia tiiviisti ja aktiivisesti asiakkaan kanssa yhteistyössä ohjelmistokehityksen aikana, jotta projekti onnistuisi erinomaisesti sekä asiakkaan, että meidän näkökulmastamme.

1. Kumppanuuden aloitus

Kumppanuuden alkuvaiheessa määrittelemme ohjelmiston vaatimukset yhdessä asiakkaan kanssa, paikkailemme mahdolliset puutteet ja luomme suunnitelman ohjelmiston käyttöliittymästä tai käytämme asiakkaan ennalta suunnittelemaa pohjaa.

2. Kumppanuuden eteneminen

Kumppanuuden edetessä olemme yhteydessä asiakkaisiimme viikottain tai sovitusti, jotta asiakas on koko ajan tietoinen projektin etenemisvaiheesta, kehitysehdotuksista tai silloisista haasteista. Tällä pyritään varmistamaan, että ohjelmisto varmasti vastaa asiakkaan odotuksia, eikä vaadi suuria muutoksia loppuvaiheessa. Kokemuksemme mukaan tapa on joustava sekä tehokas ja takaa, että lopputulos on asiakkaalle mieleinen.

3. Kehittämisen päättäminen

Tuotteen kehityksen loppuvaiheessa keskustelemme asiakkaan kanssa kehityksen onnistumisista ja ongelmakohdista. Samalla selvitetään tarve ylläpitopalveluille tai jatkokehitykselle (esim. lisätoiminnallisuudet tai ohjelmiston kääntäminen useammalle kielelle). Asiakaspalautetta saa ja pitää antaa kumppanuuden joka vaiheessa – se on meille elintärkeää kehityksen kannalta.

Ota yhteyttä.Me vastaamme heti.

Tai ota suoraan yhteyttä meihin
Tai lähetä viesti lomakkeella